Порядок формування переліку фахових видань України

Зміст

Міністерство освіти і науки затвердило довгоочікуваний наказ «Порядок формування переліку фахових видань України», який регламентує нові вимоги до журналів і дає відповіді на всі актуальні питання за цим профілем. Розглянемо основні положення нормативного акту.

 

Головне про нові вимоги

 

Новий Порядок перераховує умови, відповідно до яких формується перелік фахових видань. В першу чергу мова йде про журнали, в яких публікуються фахові наукові статті. Крім того, в цьому документі позначена класифікація та моніторинг видань, включених до Переліку. Без відповідності закріпленим вимогам журнал не може вважатися фаховим.

 

Моніторинг, класифікація і об’єктивна оцінка впроваджуються з метою:

 • підвищення якості наукової інформації, що публікується;
 • інтеграції видань в світовий науковий простір.

 

Відповідно до розглянутих нормативних актів публікацією вважається випуск будь-якого друкованого видання накладом 50 примірників і більше або презентація видання громадськості в електронному вигляді в форматі, який не має на увазі редагування ззовні, на платній основі або при безоплатному користуванні.

Потрібна допомога у підготовці роботи?

   

  Призначення наукових фахових видань

   

  Новий порядок конкретизує призначення фахових видань, які включаються до переліку:

  1. Розвиток вітчизняного наукового потенціалу.
  2. Інтеграція наукового потенціалу у світовий науковий простір.
  3. Створення умов і простору для забезпечення якісної публічної комунікації вчених. Йдеться, в тому числі, про якісне донесення результатів їх діяльності до світового та вітчизняного наукового співтовариства.
  4. Офіційне визнання наукових публікацій, якщо мова йде про опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачів наукових ступенів і досліджень претендентів на присвоєння вчених ступенів. Крім того офіційне визнання необхідне, коли ведеться облік при оцінці проектів науково-дослідних робіт, висунутих на конкурси з метою отримання фінансування з бюджетів різних рівнів, оцінці атестацій наукових співробітників і результатів наукової діяльності наукових установ і вищих навчальних закладів.

  Засновники наукового фахового видання – це суб’єкти науково-технічної і наукової діяльності, які функціонують в рамках закону, і в числі яких хоча б один учасник є юридичною особою.

  Порядок включення журналу в перелік

   

  Наукове періодичне видання включається в перелік з обов’язковим зазначенням спеціальностей, відповідно до яких здійснюються публікації. Перелік включає наступні журнали:

  1. індексовані в наукометричних базах WoS і Scopus – категорія А;
  2. видання, які відповідають всім пунктам переліку, – категорія Б і В.

   

  Видання повинні відповідати наступним вимогам:

  • Наявність свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації з зарубіжною або загальнодержавною сферою розповсюдження (якщо маються на увазі друковані наукові видання).
  • Розміщення журналу в Національній бібліотеці України ім. Вернадського і на платформі «наукова періодика України».
  • Присвоєння ISSN номера, який дозволяє ідентифікувати електронне або друковане періодичне видання з дотриманням заявленої періодичності.
  • Присвоєння міжнародного цифрового ідентифікатора DOI кожному опублікованому в журналі матеріалу.
  • Включення журналу в профільну міжнародну наукометричну базу даних.
  • Забезпечення наявності на складі редакційної колегії мінімум семи вчених з науковим ступенем хоча б за однією зі спеціальностей, відповідних науковому профілю.
  • Забезпечення якісного незалежного рецензування всіх матеріалів, які подаються для публікації. Рецензентами є вчені, які здійснюють дослідження за фахом і мають мінімум одну публікацію за останні три роки, розміщену в авторитетному науковому журналі.

   

  Ще однією обов’язковою вимогою, яку ставлять до фахового виданням, є наявність власного веб-сайту. Його інтерфейс повинен позиціонуватися англійською та українською мовами. Web-сторінка повинна містити наступну інформацію:

  • політика і вектор функціонування наукового видання, поставлені завдання і мета;
  • склад редакційної колегії;
  • порядок оформлення і подачі публікації до опублікування;
  • повні тексти в разі відкритого доступу за умови поширення і передоплати;
  • якщо видання не повністю англомовне, кожна публікація повинна мати анотацію англійською мовою обсягом не менше 1800 знаків з ключовими словами.

  Наукове фахове видання може бути виключено з переліку за рішенням Міністерства освіти і науки в разі, якщо виявлені порушення вимог цього Порядку. Нове клопотання на включення може бути подано після виправлення всіх зауважень МОН в термін не раніше року з дня, коли це рішення було прийнято. Право на відновлення припиняється після виявлення повторного порушення.

  Документи для включення в перелік

   

  Відповідно до новоприйнятого порядку наукове фахове видання включається в перелік, тільки якщо буде подано наступний пакет документів:

  • два останні номери видання по одному примірнику з копіями рецензій на публіковані матеріали (при цьому повинна забезпечуватися анонімність особистості рецензента);
  • документ, що підтверджує здійснення обов’язкової розсилки періодичного видання відповідно до урядової постанови № 608 від 2002;
  • копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації або витяг з указу засновника про утворення електронного наукового періодичного видання;
  • заповнений бланк заявки про включення до переліку на паперовому та електронному носії;
  • складене на офіційному бланку і засвідчене підписом керівника клопотання засновника і співзасновників наукового фахового видання про включення до переліку.

   

  Документи розглядаються відповідно з експертною радою з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН. Якщо висновок експертної ради є позитивним, матеріали передаються на розгляд атестаційної колегії МОН для прийняття завершального рішення.

  Включення фахового наукового видання до переліку документально оформляється наказом, який обов’язково опубліковується на офіційній web-сторінці.

  Відмова від включення фахового видання до Переліку може оскаржуватися протягом півроку з моменту, коли засновник або співзасновники отримали офіційний лист з причинами відмови. Передбачається судовий порядок оскарження.

  Категорії наукових видань

   

  При включенні наукових видань до переліку МОН обов’язково присвоюється певна категорія. Всього їх три:

  1. Категорія А. Вона присвоюється тим науковим фаховим виданням, які включені до WoS і Scopus. Ці фахові видання включені в спеціалізований перелік на постійній основі, крім випадків, коли вони виключені безпосередньо з наукометричних баз.
  2. Категорія Б. Це фахові журнали, які повністю відповідають всім вимогам, зазначеним вище і мають відповідну документацію.
  3. Категорія В. Вона присвоюється всім науковим фаховим виданням, які вже були включені до переліку на момент прийняття нового Наказу в 2018 році. Крім того, ця категорія може бути присвоєна виданням, які втратили категорію А або Б. Однак важливо врахувати, що ця категорія втрачає свою законність рівно через два роки після вступу в законну силу нових правил. Якщо за цей період журнали не виконають вимоги для категорії А чи Б, вони виключаються з переліку.

  Висновок

   

  І наостанок хотілося б сказати кілька слів про підстави виключення фахових видань з переліку. Перше місце в числі причин – порушення норм цього наказу. У числі інших причин порушення процедури незалежного цитування, систематична публікація матеріалів без нових наукових результатів, порушення редакцією або автором принципу академічної доброчесності.

   

  Ці та безліч інших нюансів стануть максимально зрозумілі з компанією «SOER Publishing». Ми готуємо на замовлення наукові статті та виконуємо всі супутні послуги для публікації.

  Замовте публікацію наукової статті прямо зараз

  Залиште відгук

  Ваш e-mail не буде опублікований

  five × 3 =