Список українських журналів, індексованих в Scopus

Зміст

Scopus індексує 134 українських журналів. Кількість періодично змінюється, і список регулярно оновлюється: частина виключається, деякі додаються. У сукупній масі журналів бази, яких понад 25 тисяч, це крапля в морі. Але для вітчизняного сегмента науковому житті це прорив. За підсумками минулого року виключено найменше журналів за останні кілька років – 14. Причина – невідповідність вимогам Скопус. Навіть, незважаючи на те, що українські видання, які залишилися, відносяться до четвертого квартилю, це хороший результат, оскільки рецензування носить нетривалий характер.

 

Ми наведемо перелік українських журналів в базі Скопус по науковим категоріям. Їх наявність суттєво спрощує завдання вчених по публікації. Це проявляється в питанні вартості, прискоренні процесу, відсутності мовного бар’єру.

 

Технічні дисципліни

У цьому сегменті представлено кілька предметних областей. Назву журналу прийнято вказувати і в оригіналі, і англійською мовою. Так спрощується пошук. Помилка навіть в одній букві веде до проблем з пошуковими запитами. Поруч з назвою журналу будуть вказані цифри. Це показник цитування Scopus у вигляді коефіцієнта. Тепер приступимо до предметних областях журналів технічного профілю.

 

Математика

 1. Математичні методи і фізико-механічні поля (0,531). Journal of Mathematical Sciences.
 2. Theory of Stochastic Processes (0, 275).
 3. Теорія ймовірностей і математична статистика (0,429). Theory of Probability and Mathematical Statistics.
 4. Математичне моделювання та комп’ютерінг (0,347). Mathematical Modelingand Computing.
 5. Математичні студії (0,665). Matematychni Studii.
 6. Карпатські математичні публікації (0 N \ A). Carpathian Mathematical Publications.
 7. Праці міжнародного геометричного центру (0 N \ A). Proceedings of International Geometry Center.

 

Потрібна допомога у підготовці роботи?

  Комп’ютерні науки

  1. Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми управління та інформатики» (0,590). Journal of Automation and Information Sciences.
  2. International Journal of Computing (1,254).
  3. Cybernetics and Systems Analysis (1,03).

   

  Хімія

  • Питання хімії та хімічної технології (0,497). Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii.

   

  Наука про землю і планетах

  • Розробка родовищ (0,696). Mining of Mineral Deposits.

   

  Інженерія

  1. Новини вищих навчальних закладів. Радіоелектроніка (0,506). Radioelectronics and Communications Systems.
  2. Telecommunications and Radio Engineering
  3. (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika) (0,440).

   

  Енергетика

  • Проблеми потужності (0,729). Strength of Materials.

   

  Матеріалознавство

  • Функціональні матеріали (0,393). Functional materials.

   

  Фізика і астрономія

  • Ядерна фізика та енергетика (0,549). Nuclear Physics and Atomic Energy.

   

  Журнали, які одночасно належать до декількох категорій

  1. Журнал Термоелектриків (0,054). Journal of Thermoelectricity. – Інженерія, матеріальні науки, фізика, астрономія.
  2. Технічна електродинаміка (0,577). Technical Electrodynamics. – Інженерія, Енергетика.
  3. Науковий вісник національного гірничого університету (0,911). Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – Наука про землю і планетах; Інженерія.
  4. Ядерна та радіаційна безпека (0,186). Nuclearand Radiation Safety. – Енергетика; Інженерія.
  5. Хімія та хімічні технології (0,584). Chemistry & Chemical Technology. – Хімічні технології, Хімія.
  6. Журнал нано- та електронної фізики (0,425). Journal of Nano- and Electronic Physics. – Матеріальні науки, фізика і астрономія.
  7. Problems of Atomic Science and Technology, Series Thermonuclear Fusion (0,816). – Атомна енергетика і машинобудування.
  8. Питання атомної науки і техніки (0,592). Problems of Atomic Science and Technology.- Енергетика; Матеріалознавство; Фізика і астрономія.
  9. Фізико-хімічна механіка матеріалів (0,904). Materials Science. – Енергетика; Матеріалознавство; Фізика і астрономія.
  10. Powder Metallurgy and Metal Ceramics (0,573). – Енергетика; Матеріалознавство; Фізика і астрономія.
  11. Матеріали надтверді (0,569). Journal of Superhard Materials. – Хімія; Матеріалознавство.
  12. Фізика конденсованих систем (0,371). Condensed Matter Physics. – Фізика і астрономія.

  Предметне охоплення таких журналів найбільш масштабне. За кількістю цей сегмент поки що теж переважає. Така тенденція повністю збігається із загальносвітовими векторами розвитку і питомою вагою суспільних наук в Scopus в цілому.

   

  Мультідисциплінарні науки. Українські журнали в такому універсальному сегменті представлені слабо. Є тільки два найменування – «Наука та інновації» (Science and Innovation), індексований WoS без коефіцієнту впливовості і «Східно-європейський журнал передових технологій» (Eastern-European Journal of Enterprise Technologies) з показником 0,755. Однак, як і будь-які інші категорії, Multidisciplinary регулярно оновлюється.

   

  Загальні науки. Цей сегмент один з найбільш малозначних. Однак журнали такої категорії розцінюються як максимально перспективний майданчик.

   

  Журнали, які належать до декількох категорій

  1. Ідеологія і політика (0,149). Ideology and Politics Journal. – Соціологія і політичні науки.
  2. East European Journal of Psycholinguistics (0 N \ A). – Психологія, громадські науки.
  3. Психолінгвістика (0 N \ A). Psycholinguistics. – Мистецтво та гуманітарні науки; Загальні науки.
  4. Інноваційний маркетинг (0,384). Innovative Marketing. – Бізнес; менеджмент; Бухгалтерський облік.
  5. Banks and Bank Systems (0,507). – Економіка; Економетрика; Фінанси.
  6. Економічний часопис XXI (0,519). Economic Annals-XXI. – Економіка; економетрика; фінанси; Загальні науки.
  7. Investment Management and Financial Innovations (0,444). – Бізнес; менеджмент; Бухгалтерський облік.
  8. Journal of International Studies (1,038). – Економіка; Економетрика; Політичні науки.
  9. Економіка і соціологія (1,032). Economics & Sociology. – Економіка; Економетрика;  Фінанси;  Загальні науки.

   

  Філософія

  • Sententiae (0,381).

   

  Загальні науки

  • Теорія і методика фізичного виховання (0 N \ A). Theory and Methods of the Physical Education.
  • Problems and Perspectives in Management (0,457).

   

  Природні науки

   

  Журнали, які одночасно належать до декількох категорій

  1. Природничі науки (0,000). Ukrainian Geographical Journal. – Земля і науки про планету; Загальні науки; бізнес;  менеджмент; Бухгалтерський облік.
  2. Металофізика і новітні технології (0 N \ A). Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. -Матеріалознавство;  математика;  фізика; Астрономія.
  3. Психіатрія, психотерапія і клінічна психологія (0,159). Psychiatry, psychotherapy and clinical psychology. – Філософія; Медицина.
  4. Успіхи фізики металів (1,101). Uspehi Fiziki Metallov. – Матеріалознавство; фізика; Астрономія.
  5. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. (0,106). Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. – Матеріалознавство; фізика; Астрономія; хімія; Мультідісціпліни.
  6. Гідробіологічний журнал (0,901). Hydrobiological Journal. – Сільськогосподарські та біологічні науки.
  7. Зоорізновиди (0,741). Zoodiversity. – Сільськогосподарські та біологічні науки.
  8. Проблеми кріобіології і кріомедицини (0,183).
  9. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. – Біохімія; Генетика і молекулярна біологія; медицина.
  10. Експериментальна онкологія (0,349). Experimental Oncology. – Біохімія; Генетика і молекулярна біологія; медицина.
  11. Український біохімічний журнал (0,444). Ukrainian Biochemical Journal. – Біохімія; Генетика і молекулярна біологія; Медицина.
  12. Біополімери і клітковина (0,211). Biopolymers and Cell. – Біохімія; Генетика і молекулярна біологія.
  13. Biosystems Diversity (0 N \ A). – Сільськогосподарські та біологічні науки.
  14. Кінематика і фізика небесних тіл (0,324). Kinematics and Physics of Celestial Bodies. – Науки про землю і планетах; Фізика і астрономія.
  15. Нейрофізіологія (0,230). Neurophysiology. – Біохімія; Генетика і молекулярна біологія; Нейронауки.
  16. Цитология и генетика (0,278). Cytology and Genetics. – Біохімія; Генетика і молекулярна біологія; Медицина.

   

  Медицина

  • Репродуктивна ендокринологія (0 N \ A). Reproductive Endocrinology.
  • Офтальмологія. Східна Європа (0,000). Ophthalmology. Eastern Europe.
  • Проблеми ендокринної патології (0,000). Problemi Endokrinnoi Patologiii.
  • Офтальмологічний журнал (0,17). Journal of Ophthalmology (Ukraine).
  • Проблеми радіаційної медицини та радіобіології (0,347). Problemy Radiatsiinoi Medytsyny ta Radiobiolohii.

   

  Фізика і астрономія

  1. Електронний журнал теоретичної фізики (0,186). Electronic Journal of Theoretical Physics.
  2. Український фізичний журнал (0,314). Ukrainian Journal of Physics.
  3. Фізика низьких температур (0,201). Fizika Nizkikh Temperatur.
  4. Український журнал фізичної оптики (0,464). Ukrainian Journal of Physical Optics.
  5. Low Temperature Physics (0,748).
  6. Журнал фізичних досліджень (0,282).

   

  Математика

  • Нелінійна динаміка і системна теорія (0,591). Nonlinear Dynamics and Systems Theory.
  • Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії (0,459). Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry.
  • Algebra and Discrete Mathematics (0,855).
  • Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA). (0,876).
  • Український математичний журнал (0,736). Ukrainian Mathematical Journal.

   

  Хімія

  1. Journal of Chemistry and Technologies (0,361).
  2. Методика і об’єкти хімічного аналізу (0,000). Methods and Objects of Chemical Analysis.
  3. Theoretical and Experimental Chemistry (0,196).

   

  Інженерія

  • International Applied Mechanics (0,831).

   

  Специфіка показника SNIP

  Цифри, які ми бачимо поруч з назвою журналу, відображають, на якому рівні цитованість статті, скільки фактично отримано цитат і співвідношення цього значення з очікуваною і прогнозованою кількістю за певним виданням. Абревіатура для позначення цього показника – SNIP. Чим ця цифра вище, тим журнал вважається більш значущим.

   

  У числі українських журналів є, в тому числі і показники, що перевищують одиницю. У рядках, де є нульові показники, не завжди має місце негативна тенденція. Часто це сигнал, що індексований журнал потрапив в базу недавно і просто ще не встиг «заробити свою репутацію». У таких ситуаціях важливо провести додаткову перевірку за іншими критеріями. SNIP береться до уваги, коли подаються заявки на конкурси і проекти різних розробок і наукових досліджень. Якщо показник більше або дорівнює значенню 0,4, наукові статті будуть враховуватися. Це за загальним правилом. Для наук соціогуманітарної категорії діє інша градація – від значення 0 і вище.

  При припинення індексації журналу назва не відразу зникає зі списку на сайті. Напроти нього з’являється відмітка про припинення охоплення в Scopus. При цьому важливо орієнтуватися на оновлені дані з офіційної сторінки.

  Висновок

  Вибір журналу завжди викликає питання і сумніви. Якщо ви сумніваєтеся, чи не орієнтуєтеся в ресурсах і хочете перестрахуватися – звертайтеся в компанію «SOER publishing» (СОЕР паблішинг). Ми пропонуємо послуги з написання і публікації наукових статей, в тому числі у форматі «під ключ». Гарантуємо результат, повний супровід, консультаційну та практичну підтримку. З нами ваша стаття знайде гідне обрамлення.

  Замовте публікацію наукової статті прямо зараз

  Залиште відгук

  Ваш e-mail не буде опублікований

  13 + 11 =