Техніки наукового письма: як створити чітку та переконливу наукову роботу

Зміст

Академічне письмо є стилем викладення наукових робіт, що передбачає формулювання думок автором у максимально стислій та доступній формі.  Особливостями наукового письма є:

 • наявність низки вимог до структури тексту та його оформлення;
 • використання наукового або публіцистичного стилю викладу;
 • уміння аргументувати свою позицію і перефразувати думки вчених з того чи іншого питання;
 • об’єктивність викладу;
 • уникнення діалогу з читачем;
 • оформлення малюнків у строгому стилі;
 • уникнення “повсякденних прикладів”;
 • здатність правильно оформлювати покликання на використані джерела та оформляти список літератури.

Науковий текст передбачає концентрацію на актуальній проблемі, її максимально глибоке вивчення, а не висловлення особистої думки без належного обґрунтування. Саме тому в процесі написання наукової роботи слід уникати: викладу думки від першої особи (краще застосовувати третю), використання розмовної лексики, скорочень, фразеологізмів, скорочень тощо. На відміну від інших стилів, науковий “любить” повторення одних і тих самих слів – це дає змогу краще розуміти матеріал.

Академічний стиль оповіді використовується у ВНЗ, а також для підтримки освітніх і наукових зв’язків між різними навчальними закладами та інституціями. За допомогою цього стилю студенти, аспіранти та науково-педагогічні співробітники пишуть реферати, доповіді, курсові роботи, тези на конференції та розвивають науково-дослідницьку діяльність за межами країни. У цій статті ми розглянемо особливості підготовки наукової роботи та вимоги, які висуваються до неї.

 

Структура наукової роботи

 

У структурі наукової статті заведено виділяти вступ, основну частину і висновок роботи. При цьому наукова стаття передбачає включення до неї таких елементів, як:

 • актуальність теми дослідження – у ній важливо прописати, чому обрана тема представляє інтерес для науки і суспільства і що корисного може зробити автор для вирішення дискусійного питання;
 • методологія. У науковій статті деталізація не потрібна, але вставити абзац із переліком методів однозначно варто;
 • об’єкт і предмет дослідження – лише кілька речень, але тим не менш вони дуже важливі;
 • мета і завдання роботи (у наукових статтях формулювання завдань – це радше рідкість, ніж правило);
 • висновки;
 • список використаних джерел (на кожне джерело зі списку має бути посилання по тексту).

Втім, які структурні елементи мають бути в науковій статті, краще почитати в інформаційному листі.

Використання наукової лексики та термінології

Наукова мова – мова термінована, вона перемежовується з формулами, багата на символи. А у зв’язку з появою “гібридних” наук, таких як біофізика, геохімія та інших подібних, стає важче виокремлювати загальнонаукову, загальнотехнічну та інші види термінології, а деякі використовувані поняття важко чітко позначити. Загалом же термінологічна лексика вирізняється такими рисами, як: абстрагованість, логіко-понятійний характер, системність, однозначність. Терміни мають точно виражати спеціальні поняття – це дасть змогу уникнути двоякого трактування.

 

Потрібна допомога у підготовці роботи?

  ПІБ
  Ваш телефон
  Ваш E-mail
  Поле, відмічене як * - обов'язкове для заповнення.

  Логічна структура та аргументація

  У процесі підготовки наукової роботи вчений досліджує якесь питання, на яке він намагається знайти відповідь, щодо якого він хоче висловити свою позицію тощо. Робота має бути логічно побудованою та послідовною – усі ідеї, сформульовані у висновках та на сторінках дослідження, мають бути аргументовані належним чином. Аргументація не може ґрунтуватися на припущеннях, здогадках тощо. Обґрунтуванням сформульованих висновків можуть бути лише авторитетні джерела, приклади з практики, перевірені твердження, аксіоми тощо. (усе залежить від спеціальності).

   

  Граматична та стилістична правильність

  Перш ніж надсилати наукову статтю до редакції журналу, слід ретельно перевірити її на наявність стилістичних, граматичних та інших помилок. Текст опублікованої роботи буде доступний широким масам і репутації автора буде завдано серйозної шкоди, якщо матеріал якимось чином все ж таки пройде рецензування і буде допущений до друку.

  Якщо у вас є сумніви в тому, що в тексті відсутні помилки, слід звернутися до коректора. І краще це зробити до того, як роботу буде відправлено на рецензування.

  Рецензування та редагування

   

  Що стаття, що наукова робота іншого плану передбачає здійснення рецензування щодо неї перед публікацією. Експертна оцінка прямо впливає на якість наукових публікацій, розвиток науки загалом. Редактори та рецензенти покликані відбирати найкращі матеріали для розміщення на сторінках того чи іншого видання – вони перевіряють поданий текст на предмет відповідності тематиці журналу, дотримання всіх вимог до оформлення, відсутності граматичних помилок, того, наскільки дотримано стилістику та дотримання інших ознак наукового письма.

  Рецензування здійснюють науковці, які мають авторитет у певній галузі знань і тому до їхніх рекомендацій слід прислухатися. Найголовніше в цьому процесі, це щоб самі редактори виконували покладені на них завдання з урахуванням усіх принципів рецензування, серед яких об’єктивність, конфіденційність, коректність аргументації.

   

  Будь-яка наукова праця вимагає до себе багато уваги та часу на її підготовку. Навіть досвідчені вчені, все життя яких присвячене дослідженням і підготовці різних робіт, не можуть написати статтю за вечір або два. Адже наукова робота – це не просто шматки тексту з джерелами, це матеріал, підготовка якого передбачає чітке дотримання встановленої структури, високий показник унікальності, послідовний виклад думок і не тільки. Особливо високі вимоги висуваються до публікацій, що індексуються такими міжнародними наукометричними базами як  Scopus і Web of Science.

  Видання висувають дуже високі вимоги до статей – що граматика, що практична цінність, що оформлення мають бути бездоганними. Тому на підготовку такої роботи людині, у якої це завдання “не на потоці”, потрібно кілька місяців. Адже цілком логічно, що крім наукових статей у будь-якого науково-педагогічного працівника є ще багато інших завдань (підготовка до практичних, семінарських занять, опрацювання лекційних матеріалів тощо), не кажучи вже про те, що робота – це лише частина життя.

   

  Як створити наукову роботу, що буде взірцем чіткості та переконливості? Скористайтеся нашими експертними порадами щодо технік наукового письма. Якщо розбиратися у всіх нюансах підготовки робіт немає бажання або ж вільного часу і так обмаль, радимо замовити публікацію Scopus у нашій компанії. “SOER Publishing” – це справжня паличка-виручалочка для вчених з усієї країни. Нашими перевагами є: доступні ціни на послуги, пунктуальність авторів, високий рівень обслуговування, широкий діапазон спеціальностей, бездоганна якість робіт.

  Фахівці нашої компанії готові допомогти з реалізацією проекту будь-якої складності.  Спектр їхніх послуг включає:

  • виконання аудиту статті;
  • оцінку якості перекладу – онлайн-сервіси, на жаль, тут явно не допоможуть;
  • підбір і перевірку журналу, який зможе бути “корисним” для автора;
  • оформлення статті за всіма вимогами;
  • ведення переговорів з редакцією журналу;
  • відстеження публікації.

   

  • За якими напрямами “SOER Publishing” приймає статті?

  Компанія “SOER Publishing” співпрацює з авторами, які є фахівцями різних сфер знань, і тому бере в роботу статті з економіки, педагогіки, юриспруденції, психології, філології, управління та багатьох інших наук.

   

  • Навіщо потрібні наукові публікації вченому?

  Наукові статті дають змогу вченому просуватися кар’єрними сходами. У деяких випадках їх наявність необхідна більше для самореалізації – авторитет серед колег тощо. У деяких вимоги їхньої наявності визначено на законодавчому рівні – для отримання вченого звання доцента, відповідності ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, участі в грантовій програмі, для отримання можливості бути рецензентом дисертаційних досліджень.

  Замовте публікацію наукової статті прямо зараз

  Залиште відгук

  Ваш e-mail не буде опублікований

  eight + eleven =