Відмінність Scopus від ВАК, Web of Science і Thomson Reuters

Зміст

 

Вчені, колективи та установи оцінюються на предмет ефективності діяльності шляхом підрахунку цитованості. Тобто виявляється, як часто і скільки робиться посилань на опубліковані матеріали. Такий підхід став можливим завдяки різним наукометричним базам. Звичайно ж, мова йде в першу чергу про Scopus, WoS, TR, фахових виданнях. У цій статті ми поговоримо про міжнародні бази даних і суміжні поняття.

 

Різновиди міжнародних баз даних і майданчиків

 

Говорячи про відмінність основних понять наукометричної сфери, важливо розглянути чотири категорії.

 

Web of Science – одна з двох найбільших наукометричних баз в світі. Її багаторічна історія становлення привела до бездоганного авторитету. Величезне охоплення матеріалу, висока якість контенту, тисячі індексованих журналів, інтерес з боку вчених усього світу – це тільки мала частина суті і значення платформи. Складові компоненти майданчика забезпечують взаємне цитування публікацій. Розробниками індексів WoS є фахівці компанії Thomson Reuters.

 

Потрібна допомога у підготовці роботи?

  Scopus – наймолодша і найбільш масштабна наукометрична база даних. Функціонує з 2004 року. Засновником вважається видавничий дім Elsevier, якому на сьогоднішній день належить четверта частина всіх розміщених статей. За обсягом охоплення інформації БД демонструє на 30% більше контенту, ніж WoS. Щорічне збільшення кількості записів складає 2-3 мільйони. На сьогоднішній день аналогів такого явища в світі немає.

   

  Thomson Reuters є найбільшою корпорацією в світі, що спеціалізується на консалтингових послугах у сфері юриспруденції, інформації, бізнесу. Цією компанією придбано всесвітньо відоме агентство Рейтер, після чого почався етап посилення профілю наукової сфери. На сьогоднішній день в базі 17 підсистем, частина яких мають імпакт фактори, включені в WoS.

   

  Окремо хочеться зупинитися на понятті ВАК. Кілька років тому функціонувала Вища атестаційна комісія, яка несла відповідальність за формування вітчизняної наукової еліти. В рамках цієї політики рецензувалися журнали, в яких публікувалися ВАК статті. Однак тепер це архаїзм. На зміну ВАКівським журналам прийшли фахові журнали, і ВАК статті замінені фаховими статтями. Це врегульовано наказом МОН і є частиною програми реформування системи освіти.

   

  Корисно! Показник цитованості для українських видань і авторів істотно ускладнений. Міжнародні бази Scopus та WoS ведуться англійською мовою, і бібліографічні посилання на українській або російській мові не зчитуються.

   

  Риси подібності та відмінності

   

  Що ж об’єднує поняття Scopus, WoS, Thomson Reuters? Сфера функціонування. Це перший і основний об’єднуючий початок. Для всіх цих майданчиків характерна авторитетність, універсальність, мультидисциплінарність.

   

  Всі ці три майданчики дозволяють опублікувати наукові матеріали, забезпечити моніторинг подальшої їх долі, завантажувати, цитувати, відстежувати попит і пропозицію наукового ринку, реакцію громадськості.

   

  Ці бази даних – величезне джерело наукового контенту, який можна використовувати в освітніх і дослідницьких цілях. Вони дозволяють спостерігати за трендами і тенденціями, в глобальному сенсі – брати безпосередню участь у розвитку світової науки.

   

  Разом з тим є кардинальні відмінності в безлічі характеристик:

  1. Набір і охоплення джерел. За масовістю лідирує Скопус. Тут контент переважно з 1996 року.
  2. Відмінності в спеціалізації. Прийнято вважати, що Scopus акцентується на соціогуманітарному напрямку, а WoS – на технічних дисциплінах. Однак це умовна тенденція. Насправді, незважаючи на кількісне переважання журналів певної категорії, ці наукометричні платформи, як і Thomson Reuters, є універсалами і широко профільними майданчиками, на яких фактично можна знайти все.
  3. Цінова політика. Міжнародні публікації ніколи не були дешевими. Вартість залежить від внутрішньої політики редакції, квартилю журналу, категорії наукової статті або іншого матеріалу. У вітчизняному сегменті публікуватися завжди дешевше.
  4. Інтерфейс і навігація по сайту. В цьому ракурсі Скопус вважається максимально комфортним у порівнянні з іншими позиціями. Чітко простежується клієнтоорієнтованість і застосування альтернативних мов крім основної англійської мови.
  5. Оціночна система. БД Scopus на такому показнику цитованості як індекс Хірша. WoS навпаки робить акцент на імпакт-фактори. Однак і ті, і інші індикатори присутні в обох випадках, просто в меншій мірі. Thomson Reuters в більшій частині своїх підрозділів взагалі не використовує імпакт фактори.

   

  Всі ці інформаційні бази тісно взаємодіють одна з одною і є частково взаємозалежними. Якщо провести аналіз, видно, що ресурси частково компенсують недоліки один одного.

   

  Важливо враховувати, що при підрахунку кількості цитат аналізуються бібліографічні списки, індексуючі наукові статті, публікація яких датована з 1996 року. Налагоджено автоматичний запуск такого процесу.

   

  Призначення публікацій

   

  Міжнародні бази даних не змогли б існувати без публікацій. Значення наукових статей та іншого дослідницького контенту складно переоцінити. Кому потрібні публікації в фахових виданнях, WoS, Scopus:

   

  • вченим;
  • претендентам;
  • аспірантам і магістрам;
  • професорам;
  • освітнім установам;
  • університетам.

   

  Наукові публікації впливають на рейтинг авторів і установ. Їх наявність – обов’язкова умова для допуску до захисту кандидатської та докторської дисертації. Так, наприклад, майбутні кандидати наук повинні мати мінімум 3 наукові фахові статті, одна з яких – на міжнародному майданчику, для докторів наук – 15 і 3 наукові статті відповідно.

   

  Відповідь на питання, де саме розмістити публікацію, залежить від поставлених цілей. Вибір індексу цитування ґрунтується на ряді чинників, а саме:

  • допуск до захисту дисертації, підвищення рейтингу – фахова статті;
  • Scopus – відмінний майданчик з точки зору перспективності і доступності. Тут максимально широко охоплюються різноманітні напрямки і теми. Переважає гуманітарний і соціальний вектор.
  • Web Of Science – майданчик, якому варто віддати перевагу, якщо одним з напрямків є аналітичний огляд. Тут переважають технічні дисципліни.

   

  Розглянуті майданчики, включаючи Thomson Reuters, часто служать можливістю знайти співавторів, однодумців, інвесторів. За рахунок збільшення цитованості підвищуються шанси на отримання грантів.

   

  Сукупна кількість рецензованих WoS і Scopus журналів сягає 45 тисяч. Це істотно ускладнює вибір.  Насправді таке величезне число – всього лише 4% від усіх наукових журналів світу.

   

  Щоб не помилитися, де саме публікувати матеріал, автори можуть звернутися в компанію «SOER publishing». Ми пропонуємо послугу публікації наукових статей «під ключ», гарантуємо повний супровід і комфортні умови співпраці.

  Замовте публікацію наукової статті прямо зараз

  Залиште відгук

  Ваш e-mail не буде опублікований

  19 + 11 =