Що таке тези та як їх писати?

Зміст

Наукові конференції недооцінені, хоча як формат вважаються дуже поширеними. Публічні виступи – не найсильніший бік більшості вчених. Але страх варто подолати, адже саме за підсумками конференцій складаються збірки тез та наукових статей. Це один із найпростіших способів публікацій. Відмінно підготовлені тези – 90% успіху.

 

Що таке тези для конференцій?

 

Тези для конференції – це лаконічно описані основні думки, ідеї, результати дослідження, вичавлення основних положень наукової праці. Не секрет, що навіть дипломна робота досить об’ємна, не кажучи вже про дисертації та монографії. Якщо заслуховувати такі талмуди від кожного, хто подав заявку на участь у конференції, не вистачить кількох місяців. Тут на допомогу прийшла вікова мудрість про стислість – сестру таланту.

 

Тези будь-якої наукової роботи виконують схожі цілі:

 • розкрити суть дослідження;
 • коротко та переконливо узагальнити матеріал;
 • донести основні ідеї;
 • продемонструвати результат та значущість наукової роботи.

 

За допомогою тез учасники конференції отримують можливість швидко сказати про головне, бути почутими, наочно показати свої напрацювання. Це вдалий старт чи продовження так званої публікаційної активності.

Потрібна допомога у підготовці роботи?

  ПІБ
  Ваш телефон
  Ваш E-mail
  Поле, відмічене як * - обов'язкове для заповнення.

   

  Тези завжди взаємопов’язані між собою та повністю відповідають за змістом основний роботі. Вони йдуть у логічній послідовності один за одним. При цьому кожен з таких фрагментів є самодостатнім і представляє закінчену думку.

  Слово “теза” має давньогрецьке походження і буквально перекладається як “розміщувати”, “пропонувати”. Це дуже відповідає сучасному значенню. Є ще один варіант етимології – ставити, класти.

  Які виділяють види тез?

   

  Тези бувають різні, що не дивно з огляду на різноманітність дослідницьких праць. Виділимо головні критерії поділу на види з таких питань:

  1. Хто автор? Тези можна складати за своєю науковою працею або беручи за основу дослідження іншого автора.
  2. У якій формі представлені тези? Для конференцій найчастіше використовуються презентації з публічним виступом – доповідач показує та розповідає одночасно. Конференція може бути заочною – отже тези лише письмові та максимально докладні. Ще один варіант – публікації без виступу.
  3. Де будуть представлені тези? Конференції – найпоширеніший, але не єдиний майданчик для розміщення тез. Ще вони можуть готуватися до журналів, семінарів.
  4. Який порядок написання застосовано? Тези на конференцію пишуться на стадії проведення дослідження, тобто по «сирому матеріалу», або коли вже основна робота завершена – тобто по «гарячих» слідах.
  5. У чому полягає основний зміст тез? Тези для конференцій можуть бути присвячені результатам досліджень, постановці проблеми, новим методикам та технологіям, спростування теорій.
  6. Який тип побудови використано? За цим критерієм тези бувають нормативними – лаконічними, чітко побудованими за аналогією з нормами в законах (нічого зайвого, все сухо і за фактом), або дієслівними – короткий науковий опис, побудований на дієслівних присудках (будуть використані, ми досліджували, дійшли висновку, довели експериментальним шляхом тощо).

   

  Одні й ті самі тези найчастіше бувають відразу кількох видів, наприклад, дієслівний стиль/для публічної конференції/з готової дисертації або тези за новою методикою/для журналу/з власного дослідження.

  У 2022 році в Україні планується провести 970 наукових конференцій. Усього за період із 2009 року пройшло 62500 конференцій. Тому в архіві збірок можна знайти безліч опублікованих тез та статей.

  Як писати тези на конференцію: правила та зразок?

   

  Вид тез визначає порядок написання. Якщо конференція заочна, і публічних виступів не планується, значить акцент важливо зробити на письмовій частині. Можливості «врятувати» ситуацію голосом, інтонацією, презентацією, відповідями на запитання не буде.

  Порядок написання залежить від змісту тез:

  1. Якщо автор описує поставлену проблему, добрі тези містять:
  • коротку вступну частину з актуальністю роботи;
  • конкретизацію завдань та цілей;
  • літературний огляд;
  • аналітику, які точки зору домінують та які методики використовуються;
  • власні думки автора з цього питання;
  • можливі вектори розвитку ситуації та шляхи вирішення проблеми;
  • підсумки та оцінку отриманих результатів.

   

  2. Якщо автор пише тези за результатами дослідження, структура буде дещо іншою:

  • коротка вступна частина, актуальність;
  • опис цілей наукової праці;
  • характеристика загальних положень;
  • перерахування основних гіпотез;
  • характеристика методології та методів;
  • розрахунки та фактичні дані;
  • проміжні результати;
  • виклад фінального аналізу;
  • підсумкова частина.

   

  3. Якщо тези конференції присвячені новим методикам, правильним буде дотримуватися такої структури написання:

  • вступна частина;
  • ємний опис методики;
  • сфера, в якій вони можуть застосовуватись;
  • формулювання завдань та опис цілей роботи, присвячених розробці нових методик;
  • ознайомлення з методиками, які вже є та використовуються;
  • огляд літературного матеріалу;
  • ознайомлення з методиками, що розробляються;
  • аналіз основної частини;
  • формулювання результатів та їх аналіз;
  • підбиття підсумків, опис похибок, виявлених у методиці.

  Універсальна формула для написання тез на конференцію – відповідь на 3 питання: що вивчалося? + як вивчалося? + які результати було отримано?

  Як правильно оформити тези на конференцію?

   

  Організатори конференцій складають вимоги до оформлення тез. З ними можна ознайомитись при реєстрації участі перед поданням заявки. Оскільки тези – це вид наукової роботи, на них поширюються загальні правила наукового стилю оформлення.

   

  Послідовність оформлення тез та типові правила:

  1. Назва – не більше 3 рядків, повністю великими літерами, жирний шрифт, TimesNewRoman,12.
  2. Дані про автора тез – ПІБ, статус – курсивом.
  3. Інформація про наукового керівника (якщо він є) – ПІБ, науковий статус, місце роботи – курсивом.
  4. Назва ВНЗ або організації, яку представляє автор тез, електронна адреса – курсивом.
  5. Анотація – короткий опис у 3-5 словах.
  6. Ключові слова – по суті, головне не більше 5.
  7. Обсяг тез – 1-1,5 аркуша формату А4.
  8. Розмітка полів – по 25 мм.
  9. Формат файлу з тезами – doc., docx.
  10. Квадратні дужки для внутрішньотекстових посилань.
  11. Список літератури наприкінці, в алфавітному порядку, за правилами оформлення бібліографії ДСТУ 8302/15. Кількість джерел – від 1 до 5.

   

  Детальні вимоги до оформлення слід дивитися за регламентом конкретної конференції. Усі їх поєднує обов’язкова грамотність та унікальність. Практика показує, що буває легше написати ціле дослідження, ніж скласти тези одним аркушем. Тому що вміти виділити головне – це ще виклик.

   

  Якщо ви хочете підготувати відмінні тези з наукової праці, але сумніваєтеся і не хочете припуститися помилки – звертайтеся до компанії «SOER Publishing». Ми підготуємо на замовлення тези для конференції, доповідь на виступ або повністю виконаємо дослідження «під ключ». Ви отримуєте гарантії якості та багато вільного часу.

  Замовте публікацію наукової статті прямо зараз

  Залиште відгук

  Ваш e-mail не буде опублікований

  20 + sixteen =