Журнали Scopus – оптимальний майданчик для публікації наукових статей. Але вартість туру не з дешевих. Ціни починаються від шестисот доларів до кількох тисяч доларів. На кількість нулів впливає рейтинг, SJR, квартиль, індекси, періодичність видання та багато інших показників. З огляду на ціну питання, значимість правильного вибору журналу і важливість якості наукової статті збільшуються в геометричній прогресії. Компанія «SOER publishing» пропонує послугу «публікація Scopus» і гарантує результат. Ми працюємо на ваш успіх.

Що входить в послугу публікації в Scopus?

Аудит статті
Повний аналіз тексту статті згідно вимог журналів Scopus та рекомендації щодо доопрацювання
Оцінка якості перекладу
Проводиться аналіз відповідності нормам академічності та науковості викладу
Підбір і перевірка журналу
Підбір видання з бази цитування Scopus та перевірка наукометричних показників
Оформлення статті
Проводиться редагування та оформлення статті згідно вимог підібраного журналу
Переговори з редакцією журналу
Ведення переговорів з редакцією журналу з гарантованого прийому статті до публікації
Відстеження публікації
Надання автору макета і посилання на статтю. Контроль індексації

Значення публікацій Скопус

Є суб’єктивні і об’єктивні причини, чому публікації Scopus потрібні і важливі. Від їх кількості і якості залежить авторитет і статус діячів науки. Розміщення статті в журналі, що рецензується – це:

 • спосіб підтвердити вчене звання;
 • одна з умов допуску до захисту дисертації;
 • базис підрахунку індексу цитування;
 • показник рейтингу і авторитетності дослідника;
 • пакет аргументів в боротьбі за гранти;
 • отримання об’єктивної, неупередженої оцінки та критики своєї роботи;
 • нові корисні і цікаві знайомства.

Особлива увага приділяється кількості зарубіжних публікацій в Скопус. Здобувачі ступеня кандидата наук повинні мати мінімум одну розміщену в журналі такого рівня статтю, а майбутні доктора наук – мінімум три варіанти, а з вересня 2022 року – п’ять. Тобто в співвідношенні до загальної обов’язкової кількості статей публікації Scopus займають третю частину.

Якщо оцінювати глобальне значення, автори таких публікацій мають безпосереднє відношення до розвитку світової науки і вдосконалення міжнародних зв’язків, сприяють повноцінному розвитку дисциплін і стають частиною прогресу в цілому.

Дайте відповідь на пару запитань і дізнаєтеся вартість вашої публікації

 • Мета публікації
 • Який термін публікації?
 • Напрям статті до публікації
 • Чи є у Вас готова стаття?
 • Контакти

Мета публікації

Індексація

Який термін публікації?

Який термін публікації?

Напрям статті до публікації

Напрям статті до публікації

Чи є у Вас готова стаття?

Чи є у Вас готова стаття?

Контакти

Залишіть Ваші контактні дані та наш менеджер запропонує Вам можливі варіанти з урахуванням Ваших відповідей.

ПІБ

Email

Номер телефону

Корисна інформація про публікації Scopus,
акції та актуальні авторські проекти
Корисна інформація про
публікації Scopus, акції та
актуальні авторські проекти
Як ми працюємо

Заявка


Отримання заявки

Аналіз наукової роботи

Договір


Узгодження термінів

Узгодження вартості

Підписання договору (з чіткими
     покажчиками журналу і термінів)

ПУБЛІКАЦІЯ


Переклад, редакція статті

Оформлення і подача статті
     у журнал

Ведення всіх необхідних
     переговорів з редакцією

Отримання макету

Публікація статті, індексація
     роботи в БД Scopus / WOS

Вимоги до структури та оформлення статей

Чіткий перелік критеріїв до статей Scopus залежить від політики конкретного журналу. Оскільки в основі їх понад 20 тисяч найменувань, спектр вимог може бути найрізноманітнішим. Але є загальні орієнтири, на які ми рекомендуємо рівнятися:

 

Оформлення:

 • стандартний об’єм – 4-5 тисяч символів без пробілів, що еквівалентно приблизно 13 друкованим листам з полуторним інтервалом і 12 класичних шрифтом;
 • стиль оформлення списку літератури – Vancouver style, APA;
 • чітке формулювання теми статті, її відповідність змісту, максимальний обсяг – 10-12 слів;
 • оформлення будь-яких запозичень виносками і посиланнями, відображення кожного пункту в списку літератури;
 • наявність графічних елементів по темі, мінімум 1-2, у вигляді таблиць, діаграм, малюнків;
 • використання прямих і доступних словесних конструкцій, простих речень з кількістю слів від 12 до 17 (це оптимальний варіант).

 

Структура

Обов’язкові структурні елементи тексту: Abstract, Keywords, Introduction, Keywords, Introduction, Literature Review, Materials and Methods, Results, Discussions, Conclusions, References.

 1. Анотація обсягом 250-300 слів є коротким викладом цілей та методології дослідження, досягнень наукової праці, лаконічних висновків, цінності та значущості напрацьованих результатів.
 2. Вступ об’ємом від 350 до 500 слів є вступним фрагментом з описом теми, мети, завдання дослідження та сфери використання результатів.
 3. Огляд літератури обсягом до 600 слів з коротким, але ємним аналізом джерел англійською мовою і зазначенням конкретної ролі кожного учасника в розгляді теми. Цим структурним елементом повинна підтверджуватися актуальність публікації.
 4. Матеріали і методи, обсяг до 300 слів. Їх виклад має бути максимально повним і чітким, щоб в подальшому використовуватися для повторних досліджень.
 5. Результати. Обсяг цього структурного елементу варіюється в межах від 1,5 до 4 тисяч слів, а також графічних елементів в кількості 2-6 одиниць. Покликання цього розділу – відобразити інформацію про те, що знайдено, розроблено або отримано в ході дослідження.
 6. Обговорення. Розділ об’ємом до 600 слів розкриває значення результатів і містить порівняння з аналогічними і подібними працями.
 7. Висновки, об’ємом від 300 до 400 слів. У цьому фрагменті виконана робота чітко науково обґрунтовується, а також описується як розширити і використовувати отримані варіанти. Важливо обґрунтування всіх висновків і аргументів.
 8. Список літератури. Кількість джерел – від 20 до 30 пунктів. ¾ частини з них повинні бути іноземними та максимально «свіжими», тобто не перевищувати 4 років.

При структуруванні та оформленні важливо враховувати загальні правила і конкретні рекомендації журналу. Головний принцип – підтвердження наукової цінності, яке має пророблене дослідження в ракурсі міжнародної наукової спадщини.

Отримайте БЕЗКОШТОВНИЙ аудит статті

Лише у нас ви можете отримати якісний аудит своєї статті, проведений досвідченим фахівцем, і рекомендації по публікації абсолютно безкоштовно!

Вимоги до оформлення статей

• Обсяг статті – 4000-5000 слів (13-20 сторінок, шрифт 12, інтервал 1,5)
• Тема статті – 12-10 слів
• Графічні елементи: мінімум 1-2 таблиці, діаграми, малюнки та інше.
• Використовуйте прямі і короткі речення: в середньому 12-17 слів. Одна думка – одне речення; уникати декількох тверджень в одному реченні; уникайте складнопідрядних речень і суміші різного рівня паралелізмів, пов’язаних сполучником «і» в одному реченні
• Будь-які запозичення повинні бути оформлені, назва джерела повинна бути зазначена у списку літератури. У тексті статті повинні бути посилання на всі джерела, зазначені в літературі, і навпаки
• Список літератури, оформлений згідно вимог конкретного журналу. Найбільш поширені стилі APA, Chicago Manual of Style, Vancouver style та інші.


• Текст статті повинен бути розбитий на заголовки: Abstract, Keywords, Introduction, Materials and Methods, Literature Review, Results, Discussions, Conclusions, References
• В Анотації (250-300 слів) коротко викласти Мету вашого дослідження, Методи, які були використані, Досягнуті результати, Короткі висновки з акцентом на практичне застосування (цінність) результатів
• У Вступі (350-500 слів) Описати тему дослідження, Мету дослідження, Завдання дослідження, Сферу застосування
• В Огляді літератури (від 300 до 600 слів) знайти та проаналізувати необхідну кількість англомовних джерел по даній темі (з різних країн). Вказати, що конкретно було розглянуто кожним із авторів. Вказати, чому не була приділена належна увага. На основі вищезазначеного, підтвердити актуальність
• У Методах і Матеріалах (300 слів) дослідження дати максимально повну інформацію, щоб забезпечити можливість повторення дослідження.
• Результати (1500-4000 слів + 2-6 таблиці, діаграми, малюнки, інша графіка) повинні відповідати заявленим цілям та завданням статті. Обов’язково прив’язуємося до конкретики. Цей розділ відповідає на питання “Що ви знайшли?”
• У розділі Обговорення (400-600 слів) необхідно відповісти, що означають результати. Необхідно порівняти їх з аналогічними роботами, щоб судити про відмінності або подібності
• У Висновках (300-400 слів) слід надати чітке наукове обґрунтування своєї роботи і вказати, за необхідності, варіанти використання і розширення. Будь-які аргументи і висновки мають бути обґрунтовані.
• В Списку літератури має бути 20-30 джерел. 70-80% іноземних за останні 3-4 роки.
• Проведене дослідження повинно мати наукову цінність для міжнародного знання


Залишилися питання? Отримайте безкоштовну консультацію

  ПІБ
  Ваш номер телефону
  Ваш E-mail
  Поле, відмічене як * - обов'язкове для заповнення.

  Перевірка наявності статті в базі Скопус

  Кількість індексованих журналів в цій базі наблизилася до позначки в 25 тисяч. А сукупне число записів понад півсотні мільйонів. Як тут не заблукати в пошуках? Офіційний сайт БД містить всю правдиву і вичерпну інформацію. Важливо пам’ятати, що вона регулярно оновлюється, тому отримані раніше відомості можуть застарівати.

  Кращою і максимально зручною системою для пошуку вважається пошуковик Autor Search. Кожен автор, який має хоча б одну публікацію в Scopus, автоматично наділяється присвоєним номером і особистим профілем. Ці номери є унікальними, і програма присвоює їх автоматично. Кожна публікація конкретного автора позначається авторським ID, прив’язаним до конкретного профілю. Тому випадкова підміна даних і плутанина виключена. Пошуками індивідуального номера варто займатися на офіційній стартовій сторінці сайту Скопус.

  Для повного доступу до ресурсу з усіма його опціями необхідна авторизація та реєстрація. Вартість передплати з повним пакетом доступу дуже висока, тому індивідуально вченому реєструватися нелогічно. Тому автори користуються ресурсом через юридичних осіб, наприклад навчальний заклад або спеціалізовану компанію.

  Чому компанія SOER publishing

  100% публікація або повернення коштів (офіційний договір)

  Гарантія оптимальної ціни (поетапна оплата)

  100% Індексація статті

  Замовлення послуги в «SOER publishing»

  Самостійно підготувати і публікувати наукову статтю для публікації в фаховому авторитетному виданні дуже складно і з практичної, і з психологічної точки зору. Ціна питання надто висока і вантаж відповідальності теж. Автори нашої компанії пропонують послугу публікації Скопус «під ключ» і гарантують потрібний результат у зазначений термін. Комплексний підхід має на увазі наступні кроки:

  1. Внутрішній аудит і аналіз наукової статті. Матеріал перевіряється за всіма науковими і технічними параметрами. Причому ця послуга безкоштовна, а за її результатами складаються рекомендації та поради щодо оптимізації, якщо такі будуть потрібні.
  2. Вибір журналу, який найкращим чином відповідає темі статті та її предметної області, а також іншими параметрами, таким як періодичність, цінова політика, квартиль, концепція.
  1. Оцінка якості виконання академічного перекладу і безпосередня підготовка такого перекладу як окрема послуга від фахівців. При цьому з матеріалом працюватимуть носії мови, які досконало володіють спеціальною термінологією по темі.
  1. Оформлення готової роботи відповідно до стандартів і критеріїв, включаючи оформлення переліку використаних джерел.
  1. Встановлення ділових зв’язків з редакцією журналу, ведення ділової переписки, узгодження ключових умов, уточнення всіх питань, що цікавлять.
  1. Пошук журналу в базі Скопус, перевірка його індексації та актуальності даних, виключення варіантів журналу-хижака, який видає себе за оригінал. Зіставлення отриманих результатів з початковими цілями.
  1. Отримання підтвердження факту публікації, надання замовнику відповідної довідки та друкованої версії видання, посилань на матеріал. Моніторинг за статусом і станом статті після публікації, направлення повідомлення про будь-які зміни статусу.

  Компанія «SOER publishing» допоможе реалізувати ваші ідеї і запропонує свої варіанти. За нашими плечима кілька десятків успішних публікацій Scopus і сотні задоволених власників еталонних наукових статей. Ми не просто пишемо матеріали на замовлення, а готуємо еталонні матеріали, які стануть гідною прикрасою будь-якого журналу.

  Відгуки
  Marketing Intelligence & Planning Q2 SJR 0.62

  Работа компании “SOER-Publishing” на высшем уровне. Начиная с консультации по телефону и заканчивая подобранным журналом. Хотелось бы отметить оперативность работы менеджера и отличное качество перевода моей статьи.


  Автор
  Татьяна Михайловна
  SJR
  Q2
  Eastern Economic Journal Q3 SJR 0.21

  Заказывала перевод статьи на английский язык. Все сделано быстро и в срок, качество перевода отличное. В журнале к нему не было никаких претензий.


  Автор
  Инна Алексеевна
  SJR
  Q3
  Journal of Special Education Leadership Q3 SJR 0.28

  Спасибо большое компании “SOER-Publishing” за публикацию моих статей. Сроки были соблюдены безупречно.


  Автор
  Виктор Александрович
  SJR
  Q3
  Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering Q2 SJR 0.68

  Благодарю компанию “SOER-Publishing” за помощь в публикации моей статьи. Менеджер постоянно была на связи, грамотно консультировала. Статья была проиндексирована в оговоренный срок.


  Автор
  Анастасия Юрьевна
  SJR
  Q2
  Open Linguistics Q2 SJR 0.27

  Сотрудничество с компанией оставило приятное впечатление. Качественное консультирование, профессиональный анализ и рекомендации к исправлению статьи. Персональный подход в подборе журнала для публикации.


  Автор
  Сергей Андреевич
  SJR
  Q2
  Science and Public Policy Q2 SJR 0.77

  Пользуюсь услугами компании “SOER-Publishing” уже 2 года и планирую продолжить сотрудничество. С нашего ВУЗа много коллег также публиковали статьи. Все статьи были проиндексированы. Спасибо.


  Автор
  Марина Викторовна
  SJR
  Q2
  Software Quality Journal Q2 SJR 0.36

  Качественная работа. Надежные гарантии, возможность постоянного отслеживания этапов движения публикации. Сотрудники компании всегда на связи.


  Автор
  Игорь Николаевич
  SJR
  Q2

  Переваги та гарантії

  Ми готуємо публікації Скопус в форматі «під ключ» і пропонуємо широкий спектр додаткових послуг, в тому числі рецензування, підвищення унікальності, академічний переклад, підбір списку використаних джерел та багато інших. Головна перевага, яку отримуєте ви від співпраці з компанією «SOER publishing» – 100% гарантії потрібного результату. І це не порожні обіцянки. Така впевненість має під собою ґрунт.

  По-перше, відмінний професійний авторський колектив. Кваліфікація і досвід діючих кандидатів і докторів наук, які будуть готувати вашу статтю, дозволяє подужати будь-які теми і складність. Компетенція та профіль автора завжди максимально близькі до теми статті. По-друге, прозора і лояльна цінова політика. Поділ суми оплати на кілька частин, зручні способи і індивідуальний підхід. По-третє, багаторічний досвід співпраці з авторитетними журналами, ведення листування з редакцією, вміння прораховувати і об’єктивно оцінювати, наскільки журнал підходить темі дослідження.

  Ми застосовуємо договірне співробітництво і відправляємо документ кур’єром в будь-яку точку країни. Повне дотримання авторських прав і конфіденційність гарантована. Поки ви формулюєте завдання, наш менеджер вже підбирає схему роботи. Компанія «SOER publishing» – ваш інструмент в досягненні мети.