Написання та оформлення тез для конференції

Зміст

Більшість вчених воліє голосно заявляти про себе, в тому числі і за допомогою участі у наукових конференціях. Для цього необхідно мати не лише якісну та структуровану доповідь, а й підготувати до неї тези. А про те, що це та як правильно їх оформити – далі у статті.

 

Що таке тези?

 

Теза для наукової конференції є коротко сформульованим змістом дослідження, викладеним у стислому обсязі. Тези використовуються для того, щоб акцентувати увагу на певній проблемі, залучити аудиторію, донести значущість власного дослідження та продемонструвати себе як експерт у тій чи іншій сфері.

Процес створення тез складається зі збору до купи всіх логічних і пов’язаних між собою висновків, припущень та результатів досліджень, що спираються на наукову працю, яку ви хочете продемонструвати широкому загалу.

Тези можна написати не лише на наукову статтю, а й на курсову чи дипломну.

Необхідно відзначити, що тези мають досить маленький обсяг – не більше двох-трьох сторінок А4, оскільки сама доповідь за часом займатиме не більше п’ятнадцяти хвилин.

Тези також можуть поділятися за видами:

 1. За авторством: складаючи даний вид тез до доповіді, допускається використання робіт інших авторів та/або свого авторства.
 2. За місцем: на те, як буде складено тези, впливає місце їх подання – це буде семінар, міжнародний з’їзд тощо.
 3. За формою: можуть бути як у вигляді публікації, так і презентації, де відрізнятимуться наявністю більш вільного або навпаки стриманого стилю.
 4. У порядку написання: залежить безпосередньо від того, коли вони пишуться – до або після написання основної роботи, на яку спиратимуться.
 5. Відповідно до змісту: в основі тез можуть стояти проблеми, методики, результати досліджень і не тільки.
 6. За складністю: можуть бути, очевидно, легкими, середніми та складними, що відрізняються повнотою розкриття проблеми.
 7. Відповідно до стилю: номінативні являють собою наукові дані, тоді як дієслівні – короткий опис і містять присудки.

Зовнішній вигляд, форма, структура та особливості оформлення тез безпосередньо залежатимуть від того, який вид тез ви використовуєте.

 

Потрібна допомога у підготовці роботи?

  Навіщо і коли вченим писати тези?

  Тези важливі та потрібні для проведення виступу на науковій конференції, оскільки вони є майже тим самим, що й доповідь до диплома. За своєю суттю теза – коротка промова, яка має містити основні моменти вашої роботи, доносити її думку та цінність до слухача.

  Серед цілей до написання тез виділяють такі:

  • надання узагальнення наукової роботи;
  • створення короткого змісту своєї праці;
  • розкриття суті диплома чи наукової монографії;
  • знайомство слухачів із ідеями/результатами дослідження.

  Складати тези можуть не лише діючі вчені, а й студенти, які мають намір представити власну роботу на конференції та інші особи, які мають відношення до науки.

   

  Правила підготовки тез (покрокова інструкція)

  Перш ніж займатися підготовкою тез до виступу на науковій конференції, необхідно визначитися з тим, яку проблему ви хочете торкнутися, від чого залежатиме безпосередньо структура та необхідність додавання певних інформаційних блоків. В першу чергу варто вибрати тип тези, розібратися з робочою назвою доповіді, а потім скомпонувати роботу з найбільш відповідної структури.

  Простежте, щоб тези містили такі основні блоки:

  • короткий вступ, а також обґрунтування актуальності дослідження;
  • опис мети роботи та встановлених завдань;
  • огляд наукової літератури та актуальних методик;
  • власні думки щодо експериментів чи проблеми;
  • пошук можливих шляхів вирішення;
  • підбиття підсумків та проведення оцінки отриманих результатів.

  Ця структура буде актуальна у разі, якщо ви пишете тези для доповіді, що описує певну проблему та основний зміст якої – пошук шляхів її вирішення.

  У випадку, якщо ваша робота базується на результатах дослідження, структура також міститиме в собі основні гіпотези, розрахунки та дані, аналіз та отримані результати. При написанні тез згідно нової методики дослідження варто відштовхуватися від вже існуючих варіантів, провести коротке знайомство з новою методикою та описати можливі сфери застосування та оцінити її можливості та перспективу розвитку.

   

  Після підготовки тез на конференцію дотримуйтесь і правил їх оформлення:

  • основний шрифт – Times New Roman;
  • інтервал – одиничний чи полуторний;
  • основний кегль – дванадцятий чи чотирнадцятий;
  • розмір лівого поля – 2,5 см;
  • розміри інших полів – 2 см;
  • перший рядок повинен містити відступ 1,25 см;
  • нумерація сторінок є обов’язковою;
  • орієнтація аркуша – книжкова;
  • файл повинен мати стандартний формат doc, docx чи rtf.

  На самому початку файлу необхідно вказати коротку інформацію про автора, що має містити його ПІБ, вказівку міста та країни проживання, контактні дані та місце роботи.

  При оформленні тез, а також до їх написання варто проконсультуватися зі своїм науковим керівником, який підкаже, як їх створити, може надати приклади та зразки вже готових робіт. Підсумовуючи, зазначимо, що за допомогою тез можна лаконічно і чітко донести свою думку на конференції, розкрити проблему, продемонструвати своє дослідження або заявити про себе як про наукового діяча.

  А якщо ви хочете заощадити час і при цьому придбати якісний матеріал – ми рекомендуємо замовити статтю ВАК (категорія Б) в компанії «SOER Publishing»!

   

   

  • Який обсяг тез до доповіді?

  У середньому обсяг тез має бути не більше трьох сторінок.

  • Як правильно оформляти тези?

  Для оформлення варто використовувати стандартний інтервал, 12 або 14 кегль шрифту Times New Roman.

  • Навіщо потрібні тези?

  З їхньою допомогою можна уявити світу короткий зміст свого дослідження чи наукової роботи.

  Замовте публікацію наукової статті прямо зараз

  Залиште відгук

  Ваш e-mail не буде опублікований

  three × 2 =