Як розрахувати CiteScore по Scopus (оновлена формула)

Зміст

 

Формула розрахунку показників Скопус змінена. Ця новина розбурхала наукове співтовариство. Назва CiteScore у всіх на слуху. Це резонанс, несподіванка, складність, що викликає багато незрозумілостей для дослідницького співтовариства і необхідності вивчення метрик, формул, змін.

 

Показники і поняття CiteScore

 

CiteScore – один з численних показників великого сімейства Scopus. До його складу входить кілька метрик:

 • Percentage Cited;
 • Document Count;
 • Citation Count;
 • CiteScore Rank;
 • CiteScore Quartiles;
 • CiteScore Percentile;
 • CiteScore Tracker.

 

Такий підхід, що припускає використання одночасно декількох метрик, – це спосіб максимально об’єктивної оцінки якості видань. Розробники вказують саме на цей аспект.

 

По факту це показник є серйозним, унікальним і якісним стандартом. Незважаючи на порівняно недавнє його впровадження, вперше нововведення було продемонстровано широкому загалу в 2006 році.

 

Процес введення нового показника одночасно супроводжувався виключенням показника IPP, який був дуже схожий з CiteScore. Його розрахунок здійснюється за формулою, схожою з розрахунком на коефіцієнт впливовості WoS.

 

Важливість даного показника для вчених

 

Поява нового показника супроводжувалося змінами у вимогах до представників наукового середовища. Є два значимих аспекти, яким повинен відповідати доцент:

 

 1. Військовослужбовці, співробітники наукових та спеціальних навчальних структур, вищих військових закладів повинні мати не менше трьох наукових статей, які публікуються в журналах, що рецензуються Scopus. При цьому процентиль по СайтСкоре повинен бути мінімум 50 пунктів хоча б по одному науковому напрямку.
 2. Суб’єкти, які мають академічну або наукову ступінь, повинні мати не менше двох наукових статей в журналах, які рецензуються Скопус. Процентиль цих журналів становить не менше 35 пунктів хоча б по одному науковому напрямку.

 

CiteScore вважається максимально прозорою метрикою, яка дозволяє відстежити показники в динаміці. Одна з головних переваг – доступність цього індикатора для найактивніших журналів

 

Формула розрахунку CiteScore

 

Незважаючи на стереотипи про складність, CiteScore розраховується досить просто. В основу формули береться сукупна кількість цитувань по одній позиції документа.

 

Саме цитованість служить головним індикатором оцінки результативності функціонування конкретного періодичного видання, яке публікує наукові матеріали. У цьому контексті особливо чітко простежується значимість методу вимірювання, який володіє характеристиками прозорості та ефективності.

 

СайтСкоре має власний рейтинг, який відображає співвідношення кількості документів, процитованих за рік і при цьому опублікованих протягом попередніх трьох років, і кількості документів, які проіндексовані в Scopus і також публікуються протягом цих же трьох років.

 

CC = цитування за рік по документам за три роки: всі документи, проіндексовані в Скопус за три роки.

 

Ця формула дозволяє максимально швидко провести вимірювання об’єму цитувань і масштабних позицій, таких як есе, книги, журнали, матеріали іншого характеру, і конкретних невеликих публікацій, наукових статей.

 

Складніша формула, яка застосовується в науці, виглядає так:

ФОРМУЛА

де, n – кількість значень, i – індекс значень.

 

Узагальнено кажучи, ця метрика дозволяє отримувати результати автоматичним способом за рахунок функціонування системи, яка проводить аналіз кількості посилань за річний часовий інтервал і дозволяє співвідносити цей показник із загальним числом усіх опублікованих за останні три роки статей в цьому виданні.

 

З огляду на, що система CiteScore функціонує на інформації, яка міститься на майданчику Scopus, охоплення вимірювання включає понад 24 тисяч журналів і понад 60 мільйонів записів

 

Інформація про квартилі і процентилі

 

Процентилями є спеціально розроблена мірка, яка відображає, яке процентне значення має загальне значення чого-небудь, що дорівнює або має значення нижче цієї мірки. Так, наприклад, якщо вказано 70%, це означає, що тільки 30% розташовані нижче 30-го процентилю, а 70% – нижче 70-го процентилю.

 

Квартиль – це оціночне значення, яке диференціює деяку інформацію або таблицю даних на чотири категорії (групи), зміст яких заснований на приблизно рівній кількості спостережень. Мається на увазі поділ загального обсягу на 4 рівних значення: 100%, 75%, 50%, 25%.

 

Всі журнали Скопус диференціюються на 27 предметних категорій і групуються в понад ніж 300 підсистем. Їх класифікація здійснюється за алгоритмом упорядкування, заснованому на убуванні показника СайтСкоре. Наприклад, Процентиль зі значенням 88 служить підтвердженням, що журнал належить до тих 12% (тобто 100 – 88), у яких значення CiteScore максимально високе по конкретній навчальній дисципліні.

 

Незаперечною перевагою системи є її безкоштовність і прозорість, скористатися нею може будь-яка людина без будь-яких обмежень

 

Дані по CiteScore

 

Стосовно до розглянутого поняття процентилі і квартилі мають таке співвідношення:

 

Квартилі

Частка у відсотках

Процентилі

Q1 (перший) 25% 99-75 включно
Q2 (другий) 25% 74-50 включно
Q3 (третій) 25% 49-25 включно
Q4 (четвертий) 25% 24-1 включно

 

Значення першого (нижнього) квартиля визначається показник, що дорівнює F значенням 0, 25. Він ідентичний двадцять п’ятому процентилю. А, наприклад, третій квартиль, дорівнює 0, 75. При співвідношенні цих категорій очевидно, що визначення інтерквартельного розмаху виглядає як Q3-Q1.  Це складно в теорії, але на практиці набагато легше.

 

У одного і того ж журналу, індексованого Scopus, може бути кілька різних квартилей. Це залежить від тематичного профілю, адже часто журнали одночасно охоплюють кілька категорій і найбільш успішні в одному з них

 

Правила визначення квартилю журналу

 

Найпоширеніший і перевірений метод – поділ переліку наукових видань на чотири сегменти.  Це спосіб демонстрації рівня ранжирування для всіх чотирьох квартилей і списку видань, які входять в них.

 

У цій диференціації максимальну вага мають журнали першого і другого квартиля. Це авторитетні журнали вітчизняного і зарубіжного сегменту, які служать метою для всіх, хто хоче публікуватися і представити науковому світу свою роботу. У журналів з Q1 і Q2 маса переважних характеристик:

 

 • в експериментальній частині використовуються сучасні методології;
 • всі документи мають чітку структуру і містять детальний аналіз досліджуваної теми;
 • унікальність статей є бездоганною;
 • цитованість має максимально високі показники.

 

Журнали категорії Q3, Q4 також маю суттєву питому вагу, але менш значущу в порівнянні з двома попередніми. Це чудовий майданчик для початківців вчених, щоб продемонструвати свої напрацювання, знайти однодумців. Крім того, в більшості випадків публікації в цих журналах дешевше попереднього варіанту.

 

Скопус періодично проводить «інвентаризацію» рецензованих журналів. Щорічно з індексованого списку виключаються десятки або навіть сотні пунктів. Тому орієнтуючись на процентилі і квартилі потрібно вивчати тільки актуальну інформацію на офіційних сайтах і пам’ятати про журнали-хижаки

 

Висновок

 

Для вченого, як початківця, так і досвідченого, важлива наукова діяльність як процес – дослідження, винахід, теорія. Розібратися в квартилях, процентилях, індикаторах, критеріях, нових формулах розрахунку і секретах підвищення цитування досить складно. Будемо відверті – в практичній діяльності для конкретного фахівця це не особливо й потрібно. Нехай кожен займається своїм покликанням.

 

Саме тому ми пропонуємо негайно звернутися в компанію «SOER Publishing», якщо вам потрібно написати наукову статтю Scopus, відкоригувати матеріал, підвищити унікальність, підібрати журнал, адаптувати матеріал до вимог журналу. З нами ви легко розберетеся з квартилями і процентилями, не потрапите на виверти журналів-хижаків і забезпечите високий рівень цитування. Далі більше!

Замовте публікацію наукової статті прямо зараз

Залиште відгук

Ваш e-mail не буде опублікований

five + 10 =